Langue:

nlensvbefrde

Disclaimer email

Dit bericht is verzonden vanuit Jetstone Verkoop B.V. (KvK nummer: 17083222). De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke informatie vatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het u niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht direct te vernietigen. Jetstone staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht.

 

This message was sent by Jetstone Verkoop B.V. (registration number: 17083222). The information contained in this message is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential information. If you are not the addressee of this message, you may not use, distribute or disclose this information in any way. If you have received this message mistakenly, please notify us immediately and destroy this message forthwith. Jetstone does not guarantee that the information contained in this message will be correctly or entirely received by the recipient.